+49 (0) 36 22 – 20 98 28 info@tecs.eu
Z

Planowanie systemów klimatyzacji związane z projektem

Dla właścicieli budynków

Systemy klimatyzacyjne, systemy wentylacyjne, systemy nawilżania i osuszania powietrza, które są dostosowane do Państwa potrzeb i działają bezbłędnie, mogą odnieść sukces tylko przy profesjonalnym i fachowym planowaniu z wyprzedzeniem. Nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie > instalacji i > konserwacji – również systemów innych producentów – pozwala nam na uwzględnienie nie tylko teorii podczas planowania, ale również wielu praktycznych aspektów, które niekoniecznie znajdują się w podręcznikach.

Nasze usługi w zakresie planowania zawsze uwzględniają wymagania budowlane i środowiskowe, jak również aktualne regulacje prawne Unii Europejskiej.

Wykonujemy dla Państwa indywidualne planowanie systemów klimatyzacyjnych jako pojedynczy moduł lub w ramach kompletnej umowy wraz z budową.

 

Dla planistów i architektów

Dzięki naszym pracownikom, którzy są stale szkoleni i znają praktykę montażu i obsługi, jesteśmy na bieżąco z szybko rozwijającą się różnorodnością techniki klimatyzacji pomieszczeń. W związku z tym jesteśmy w stanie nie tylko przeprowadzić instalację, ale także pomóc w planowaniu systemów klimatyzacyjnych.

 

Przy okazji:

Często jesteśmy wzywani do znalezienia usterek w wadliwych systemach klimatyzacji, które zostały zaplanowane i/lub zainstalowane przez innych. Doświadczenie zdobyte w ten sposób przy wszelkiego rodzaju problemach wynikających z instalacji i eksploatacji takich systemów jest szczególnie cenne przy planowaniu prac.

Z

Kompetentne doradztwo na każdym etapie budowy

Dla właścicieli budynków, architektów i planistów

W każdej chwili podczas planowania lub budowy budynku mogą Państwo zwrócić się do nas jako do kompetentnych doradców w sprawach klimatu w budynku.

Proszę również zwrócić uwagę na nasze doświadczenie i możliwości w zakresie:

  • Ocena roślin stwarzających problemy
  • Rozwiązania specjalne, które nie mogą być zrealizowane przy użyciu standardowych komponentów.
  • Wartungsarbeiten an bereits laufenden Anlagen

W związku z tym, oprócz teorii zaczerpniętej z naszych własnych prac projektowych, mamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z systemami klimatyzacyjnymi, czy to z powodu błędów w fazie planowania i budowy, czy też problemów, które często ujawniają się dopiero podczas późniejszej, dłuższej eksploatacji. Dzięki powołaniu na stanowisko konsultanta ds. projektów budowlanych, takie doświadczenie może zostać włączone do procesu planowania, nawet przy praktycznym doświadczeniu wykraczającym poza zakres podręczników i standardów teoretycznych.

Z

Profesjonalne wykonanie z bardzo dobrą reputacją

Dla właścicieli budynków

Realizując powierzone nam zadania, zyskaliśmy bardzo dobrą opinię u naszych klientów jako firma rzetelna i solidna.

Nasza regularna praca w planowanym i budowanym przez inne firmy sprzęcie do usuwania usterek okazała się bardzo przydatna – również dla naszych klientów: to bardzo wyostrza naszą świadomość jakości.

Jeżeli jesteśmy zaangażowani w planowanie przez osoby trzecie, sprawdzamy wszystkie dokumenty planistyczne związane ze złożonymi u nas zleceniami wewnętrznie pod kątem rozpoznawalnych błędów lub słabych punktów planowania. W przypadku pojawienia się widocznych cech lub pytań, niezwłocznie kontaktujemy się z odpowiednim biurem planowania. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby nie wdrażać żadnych wadliwych projektów. Naszym celem przy realizacji robót budowlanych jest bezawaryjność obiektów o odpowiednim klimacie wewnętrznym, a także zorientowana na rozwiązania współpraca z innymi stronami zaangażowanymi w budowę.

Oczywiście, często zleca się nam również konserwację instalowanych przez nas systemów.

Z

Konserwacja i naprawy w trakcie eksploatacji

Konserwacja podczas eksploatacji

Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie przeprowadzania konserwacji, napraw i modyfikacji z możliwie najmniejszym uszczerbkiem dla Państwa bieżącej działalności. Aby zapewnić bezawaryjną pracę, nasz zespół serwisowy dostarcza odpowiedni sprzęt do minimalizowania zanieczyszczeń, taki jak urządzenia zawieszające i maskujące lub urządzenia do odsysania. Część z tych urządzeń do minimalizacji zakłóceń w pracy została opracowana w naszej firmie z powodu braku dostępnych na rynku produktów. Natychmiastowe sprzątanie i czyszczenie po zakończeniu pracy oraz przyjazny wygląd naszego zespołu i schludny wygląd przyczyniają się do tego, że operacja przebiega bez zakłóceń w Państwa firmie.

W przypadku awarii można skontaktować się z naszym serwisem technicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 pod telefonem: +49 (0) 36 22 – 20 98 28.

Z

Ocena roślin stwarzających problemy

Rosnąca część naszej pracy w rzeczywistości nie powinna nawet istnieć:

Ze względu na naszą dobrą reputację jesteśmy regularnie wzywani do rozwiązywania problemów związanych z systemami klimatyzacyjnymi planowanymi, budowanymi i utrzymywanymi przez inne firmy. Często kilka firm i ekspertów próbowało już na próżno i dużym kosztem znaleźć usterki w tych systemach – czasami przez lata i z ogromnymi kosztami wynikającymi z ograniczonej użyteczności danych budynków.

Od niechlujnego planowania, braku kompetencji lub pracy zleconych firm instalacyjnych, złej jakości zastosowanych komponentów, po zużycie i słabą konserwację, a nawet błędy użytkownika, napotykamy najbardziej zróżnicowane, czasem niewiarygodne, a czasem wręcz zdumiewająco oczywiste przyczyny awarii. Raz po raz natykamy się również na niepotrzebnie skomplikowane lub absurdalne konstrukcje, które całkowicie niepotrzebnie zwiększają koszty budowy i eksploatacji, a jednocześnie nie pozwalają na uzyskanie pożądanych warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń.

R

Oświadczenie

Po dokonaniu ekspertyzy przygotowujemy pisemną dokumentację i oświadczenia, przedstawiamy propozycje usunięcia usterek, a na życzenie podejmujemy się również ich usunięcia.

R

Dyskrecja

Na tym polu pracy otrzymujemy nasze zlecenia głównie ustnie, ze względu na wysoki wskaźnik sukcesu w rozwiązywaniu problemów i korygowaniu błędów.  W tej dziedzinie szanujemy pragnienie dyskrecji naszych klientów. W związku z tym nie wymieniamy żadnych obiektów referencyjnych na naszej stronie internetowej.

R

Naostrzona świadomość jakości

Oczywiście, ta ciągła konfrontacja z wadami jakościowymi innych firm wyostrza naszą własną uwagę, aby uniknąć błędów przy planowaniu i instalacji systemów dla samych klientów.

Z

Szkolenie dla architektów i planistów

Szkolenie dla architektów i planistów

Doświadczenie praktyczne: Postęp w dziedzinie kontroli energii i klimatu w budynkach jest szybki, a niektóre z wyzwań związanych z nowymi technologiami często uwidaczniają się dopiero w praktyce – podczas instalacji, odbioru lub tylko podczas codziennej eksploatacji, z odpowiednimi informacjami zwrotnymi podczas konserwacji. Tego praktycznego doświadczenia nie znajdziesz w broszurach.

Udostępnienie naszego praktycznego doświadczenia programistom i planistom: Jako firma nowoczesna technologicznie i zorientowana innowacyjnie, doświadczamy tych wyzwań w praktyce.  Na naszych szkoleniach i wykładach przekazujemy to praktyczne doświadczenie od codziennej pracy z nowymi technologiami do inżynierów rozwoju, planistów i architektów. Wydarzenia te koncentrują się na praktycznej realizacji nowych projektów i związanych z tym praktycznych wyzwaniach w zakresie projektowania i planowania budynków.

Imprezy mogą odbywać się we własnej, nowoczesnej sali szkoleniowej w Leinie lub w Państwa lokalu.

Proszę zadzwonić pod numer +49 (0) 36 22 – 20 98 28 lub wysłać e-mail na adres info@tecs.eu.

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

 

Einwilligung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung